POGOTOWIE POGRZEBOWE: 22 853 45 45

Wojciech Ziembiński

ur. 1925
zm. 2001

Nie sposób wyliczyć inicjatyw, w które zaangażowany był Wojciech Ziembiński. Od lat pięćdziesiątych uczestniczył w niemal wszystkich przedsięwzięciach związanych z walką o niepodległość i jej upamiętnieniem. Setki razy niestrudzenie organizował obchody świąt państwowych i rocznicowe msze święte. Był gorącym entuzjastą idei Józefa Piłsudskiego, z tego powodu jego przyjaciele nazywali go "Kasztanką" - czyli imieniem ukochanej klaczy marszałka. Jego aktywność przekraczała granice politycznych podziałów w antykomunistycznej opozycji. Był człowiekiem niezwykle odważnym. Wiosną 1953 r. został zwolniony z "Czytelnika" za odmowę oddania czci zmarłemu właśnie Stalinowi. Jesienią odszedł z PAX-owskiego "Słowa Powszechnego", bo gazeta nie protestowała przeciw aresztowaniu prymasa Wyszyńskiego. W 1968 r. został zwolniony z "Interpressu" za publiczną odmowę poparcia marcowej polityki Władysława Gomułki. Działał w latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych w Klubach Inteligencji Katolickiej, w Klubie Krzywego Koła, w 1976 roku był jednym z organizatorów Komitetu Obrony Robotników, ale już pół roku później przyłączył się do "prawicowej alternatywy" dla KOR - Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela. Gdy w 1981 roku podczas I Zjazdu "Solidarności" działacze KOR zakładali Kluby Samorządnej Rzeczypospolitej, on tworzył Kluby Służby Niepodległości, które w 1989 roku odrodziły się jako Stronnictwo Wierności Rzeczypospolitej. Do ostatnich lat życia, podpisując setki listów, apeli, wniosków do władz, podpisywał się właśnie jako przywódca SWN-KSN. W 1988 roku w Paryżu współtworzył Kongres Narodów Europy Środkowej i Wschodniej, mający stać się w przyszłości urzeczywistnieniem piłsudczykowskiej koncepcji międzymorza. Sprzeciwiał się porozumieniom Okrągłego Stołu i grubej kresce. W nowej Polsce uczestniczył w polityce jedynie sporadycznie, wycofywał się natychmiast, gdy zamiast walki o utrwalenie niepodległości zauważał rozgrywki personalne i niejasne interesy. Przez dwa lata był członkiem Ruchu Odbudowy Polski, współtworzył od 1993 roku Obywatelski Projekt Konstytucji, a w 1999 roku stanął na czele komitetu założycielskiego międzynarodowego trybunału do osądzenia komunizmu. Był też jednym z inicjatorów postawienia w Warszawie pomnika Pomordowanych na Wschodzie. M.D.Z.

Sprawdź na mapie
ZNAJDŹ NAJBLIŻSZY DOM POGRZEBOWY

Solore, nonem ipsam facese lantusd aerias suntur apedi conecus, quias aut ex eicidis illab iumque volor rest volupta tiumquatur amus soluptis nis et reptat volorest ant, quo et, qui ut ut quo dundi omnis ex eat. Sandem voloribus. Odit, tectotatem nam quibus dust, sum quatur, cum lia volupidel magniae lis exerem nonserovide minis rehenis inullup tatiand eleceaqui blam, sitatem il explis maio volorib usamus ilistiae con rerchil ma que demporentur mod quid quae velectota sin pore nonsed et vent, tota et ad que dolorion nobiti sequate et alique occusti ut alic tem fugia sitios adicae et unt poreniet omnis ex et etur?

Biuro - Śródmieście

Warszawa
ul. Marszałkowska 27/35
Tel.: (22) 825 00 20

 

Godziny otwarcia:
pon. – pt.: 8:30 – 16:00

Biuro - Śródmieście

Warszawa
ul. Marszałkowska 27/35
Tel.: (22) 825 00 20

 

Godziny otwarcia:
pon. – pt.: 8:30 – 16:00

Biuro - Śródmieście

Warszawa
ul. Marszałkowska 27/35
Tel.: (22) 825 00 20

 

Godziny otwarcia:
pon. – pt.: 8:30 – 16:00

Biuro - Śródmieście

Warszawa
ul. Marszałkowska 27/35
Tel.: (22) 825 00 20

 

Godziny otwarcia:
pon. – pt.: 8:30 – 16:00

Biuro - Śródmieście

Warszawa
ul. Marszałkowska 27/35
Tel.: (22) 825 00 20

 

Godziny otwarcia:
pon. – pt.: 8:30 – 16:00

Biuro - Śródmieście

Warszawa
ul. Marszałkowska 27/35
Tel.: (22) 825 00 20

 

Godziny otwarcia:
pon. – pt.: 8:30 – 16:00