POGOTOWIE POGRZEBOWE: 22 853 45 45

ks. Janusz Tarnowski

ur. 1919
zm. 2012

Ks. Prof. dr hab. Janusz Tarnowski urodził się w Warszawie 11-go lipca 1919 roku. Po otrzymaniu świadectwa dojrzałości w Państwowym Gimazjum im. St. Staszica w Warszawie wstąpił do miejscowego Metropolitarnego Seminarium Duchownego. Święcenia kapłańskie otrzymał w 1943 roku. W 1950 r. uzyskał stopień magistra filozofii w zakresie psychologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W 1962 - zostaje dopuszczony do promocji doktorskiej na KUL. Promotorem przewodu był ks. prof. dr Józef Pastuszka; tytuł pracy: "Typologia Heymansa-Le Senne' a - studium psychologiczne". Od 1956 r. jest wykładowcę pedagogiki w Metropolitarnym Seminarium Duchownym w Warszawie. W latach 1966 r - 2001- wykładał pedagogikę na ATK- W 1972r. uchwałą Rady Wydziału Teologicznego ATK zostaje mu nadany stopień doktora habilitowanego za rozprawę pt.: "Problem chrześcijańskiej pedagogiki egzystencjalnej" Dopiero w 1980 roku stopień ten został potwierdzony przez Centralne Komisję Kwalifikacyjne. W 1987 zostł ny nadany tytuł profesora nadzwyczajnego nauk humanistycznych. Ksiądz Janusz Tarnowski jest od 1985 r. członkiem Komitetu Nauk Pedagogicznych przy PAN. Należy także do Zarządu Polskiego Komitetu Korczakowskiego, do Międzynarodowego Stowarzyszenia Studium Charakteru i Osobowości z siedzibę w Paryżu, a także jest członkiem Międzynarodowego Biura Katolickiego do spraw dziecka z siedzibą w Genewie. Od 1958 roku pełni obowiązki duszpasterskie jako rektor kaplicy Matki Boskiej Częstochowskiej przy ulicy Żelaznej 97 w Warszawie. Zorganizował tam ośrodek duszpasterski skupiający grupy młodzieżowe i dziecięce z którymi prowadzi dialog pedagogiczny opisany w publikacjach książkowych. Ks. Tarnowski jest twórca pedagogiki personalno-egzystencjalnej.

Sprawdź na mapie
ZNAJDŹ NAJBLIŻSZY DOM POGRZEBOWY

Solore, nonem ipsam facese lantusd aerias suntur apedi conecus, quias aut ex eicidis illab iumque volor rest volupta tiumquatur amus soluptis nis et reptat volorest ant, quo et, qui ut ut quo dundi omnis ex eat. Sandem voloribus. Odit, tectotatem nam quibus dust, sum quatur, cum lia volupidel magniae lis exerem nonserovide minis rehenis inullup tatiand eleceaqui blam, sitatem il explis maio volorib usamus ilistiae con rerchil ma que demporentur mod quid quae velectota sin pore nonsed et vent, tota et ad que dolorion nobiti sequate et alique occusti ut alic tem fugia sitios adicae et unt poreniet omnis ex et etur?

Biuro - Śródmieście

Warszawa
ul. Marszałkowska 27/35
Tel.: (22) 825 00 20

 

Godziny otwarcia:
pon. – pt.: 8:30 – 16:00

Biuro - Śródmieście

Warszawa
ul. Marszałkowska 27/35
Tel.: (22) 825 00 20

 

Godziny otwarcia:
pon. – pt.: 8:30 – 16:00

Biuro - Śródmieście

Warszawa
ul. Marszałkowska 27/35
Tel.: (22) 825 00 20

 

Godziny otwarcia:
pon. – pt.: 8:30 – 16:00

Biuro - Śródmieście

Warszawa
ul. Marszałkowska 27/35
Tel.: (22) 825 00 20

 

Godziny otwarcia:
pon. – pt.: 8:30 – 16:00

Biuro - Śródmieście

Warszawa
ul. Marszałkowska 27/35
Tel.: (22) 825 00 20

 

Godziny otwarcia:
pon. – pt.: 8:30 – 16:00

Biuro - Śródmieście

Warszawa
ul. Marszałkowska 27/35
Tel.: (22) 825 00 20

 

Godziny otwarcia:
pon. – pt.: 8:30 – 16:00