POGOTOWIE POGRZEBOWE: 22 853 45 45

Wojciech Fonder

ur. 1949
zm. 2012

Ukończył Wydział Leśny Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. W 1973 roku rozpoczął pracę zawodową w Nadleśnictwie Strzałowo jako stażysta, adiunkt i nadleśniczy terenowy. W latach 1980 -1983 nadleśniczy terenowy w Nadleśnictwie Kudypy. W latach 1983 -1988 prowadził hodowlę lasu w Naczelnym i Okręgowym Zarządzie Lasów Państwowych w Warszawie. Od 1988 roku był naczelnikiem Wydziału Hodowli i Użytkowania Lasu najpierw Naczelnego Zarządu a później Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych. Z dniem 27 lutego 2009 roku został powołany na stanowisko Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie.

Współtwórca wielu nowoczesnych technik i technologii w zagospodarowaniu lasu. Był współautorem programów z zakresu nasiennictwa i selekcji. Z Jego inicjatywy powstał Leśny Bank Genów w Kostrzycy – jedna z najnowocześniejszych w tym czasie placówka tego typu w Europie. Opracował Polski Model Szkółkarstwa Leśnego – połączenie tradycyjnych szkółek oraz nowoczesnych szkółek kontenerowych. Wprowadził polską technologię mikoryzacji sadzonek. Zwolennik i propagator półnaturalnego kierunku hodowli lasu. Opracował i wdrożył do praktyki zasady ekologizacji gospodarki leśnej.

Wyniki Jego pracy stały się podstawą współczesnej hodowli i naturalizacji zagospodarowania lasu. Praktyczne podejście do problemów hodowli lasu, traktowania każdego drzewostanu jako niepowtarzalnego tworu przyrody, wymagającego indywidualnego podejścia i postępowania „o krok za przyrodą” są kanonami nowoczesnej hodowli lasu.

Duży zasób wiedzy teoretycznej poparty wieloletnią praktyką oraz nieprzeciętne zdolności organizacyjne wykorzystywał przy opracowywaniu zasad i zarządzeń obowiązujących w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe.

Perfekcjonista w każdym zakresie, z oddaniem wykonujący powierzone Mu zadania. Najlepszą cząstkę siebie poświęcał zawsze swej pasji, którą był las.

Wymagający przełożony a jednocześnie pełen energii i humoru, wyjątkowo czuły na ludzką niedolę. Swój życzliwy stosunek do ludzi i niespotykaną prawość potrafił zaszczepić swoim współpracownikom i podwładnym.

Sprawdź na mapie
ZNAJDŹ NAJBLIŻSZY DOM POGRZEBOWY

Solore, nonem ipsam facese lantusd aerias suntur apedi conecus, quias aut ex eicidis illab iumque volor rest volupta tiumquatur amus soluptis nis et reptat volorest ant, quo et, qui ut ut quo dundi omnis ex eat. Sandem voloribus. Odit, tectotatem nam quibus dust, sum quatur, cum lia volupidel magniae lis exerem nonserovide minis rehenis inullup tatiand eleceaqui blam, sitatem il explis maio volorib usamus ilistiae con rerchil ma que demporentur mod quid quae velectota sin pore nonsed et vent, tota et ad que dolorion nobiti sequate et alique occusti ut alic tem fugia sitios adicae et unt poreniet omnis ex et etur?

Biuro - Śródmieście

Warszawa
ul. Marszałkowska 27/35
Tel.: (22) 825 00 20

 

Godziny otwarcia:
pon. – pt.: 8:30 – 16:00

Biuro - Śródmieście

Warszawa
ul. Marszałkowska 27/35
Tel.: (22) 825 00 20

 

Godziny otwarcia:
pon. – pt.: 8:30 – 16:00

Biuro - Śródmieście

Warszawa
ul. Marszałkowska 27/35
Tel.: (22) 825 00 20

 

Godziny otwarcia:
pon. – pt.: 8:30 – 16:00

Biuro - Śródmieście

Warszawa
ul. Marszałkowska 27/35
Tel.: (22) 825 00 20

 

Godziny otwarcia:
pon. – pt.: 8:30 – 16:00

Biuro - Śródmieście

Warszawa
ul. Marszałkowska 27/35
Tel.: (22) 825 00 20

 

Godziny otwarcia:
pon. – pt.: 8:30 – 16:00

Biuro - Śródmieście

Warszawa
ul. Marszałkowska 27/35
Tel.: (22) 825 00 20

 

Godziny otwarcia:
pon. – pt.: 8:30 – 16:00