POGOTOWIE POGRZEBOWE: 22 853 45 45

ks. bp Władysław Miziołek

ur. 1914
zm. 2000

12 maja zmarł biskup senior archidiecezji warszawskiej Władysław Miziołek. Ur. 16 grudnia 1914 r. w Kompinie k. Łowicza, po studiach w Wyższym Seminarium Duchownym w Warszawie przyjął święcenia kapłańskie 23 czerwca 1940 r. W czasie wojny był wikariuszem w Karczewie i rektorem kaplicy w Międzylesiu, w latach 1944-1951 pracował jako kapelan w zakładzie wychowawczym dla dziewcząt. Następnie pełnił funkcję prefekta, a od 1957 r. — rektora Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Warszawie. W tym okresie zaangażował się w pracę ekumeniczną i od 1962 r. kierował Ośrodkiem ds. Jedności Chrześcijan przy Kurii Metropolitalnej w Warszawie. Mianowany 23 lutego 1969 r. biskupem pomocniczym metropolii warszawskiej, kierował Wydziałem Spraw Zakonnych oraz Wydziałem Duszpasterstwa. W ramach Konferencji Episkopatu Polski był w okresie 1974-1984 przewodniczącym Komisji ds. Ekumenizmu (za jego kadencji doszło do oficjalnego nawiązania kontaktów z Polską Radą Ekumeniczną) i jednocześnie członkiem watykańskiego Sekretariatu ds. Jedności Chrześcijan; przez wiele lat redagował «Biuletyn Ekumeniczny». W latach 1974-1988 stał na czele Komisji Episkopatu ds. Duszpasterstwa. Posługę biskupią łączył z pracą duszpasterską w warszawskiej parafii św. Aleksandra, której proboszczem był w latach 1969-1992. Był wielkim przyjacielem młodzieży, w swojej parafii gościł m.in. młodych związanych z Ekumeniczną Wspólnotą z Taizé. Po śmierci kard. Stefana Wyszyńskiego pełnił funkcję wikariusza kapitulnego archidiecezji warszawskiej. Wrażliwy na potrzeby ubogich i prześladowanych, w latach 1982-1984 kierował Prymasowskim Komitetem Pomocy Osobom Pozbawionym Wolności i ich Rodzinom. Od 1 lutego 1992 r. był na emeryturze, ale nadal czynnie udzielał się w pracy duszpasterskiej oraz na polu charytatywnym i ekumenicznym. Był autorem kilku książek, m.in. Wprowadzenia do ekumenizmu, oraz ponad stu artykułów poświęconych problematyce ekumenicznej i duszpasterskiej.

Sprawdź na mapie
ZNAJDŹ NAJBLIŻSZY DOM POGRZEBOWY

Solore, nonem ipsam facese lantusd aerias suntur apedi conecus, quias aut ex eicidis illab iumque volor rest volupta tiumquatur amus soluptis nis et reptat volorest ant, quo et, qui ut ut quo dundi omnis ex eat. Sandem voloribus. Odit, tectotatem nam quibus dust, sum quatur, cum lia volupidel magniae lis exerem nonserovide minis rehenis inullup tatiand eleceaqui blam, sitatem il explis maio volorib usamus ilistiae con rerchil ma que demporentur mod quid quae velectota sin pore nonsed et vent, tota et ad que dolorion nobiti sequate et alique occusti ut alic tem fugia sitios adicae et unt poreniet omnis ex et etur?

Biuro - Śródmieście

Warszawa
ul. Marszałkowska 27/35
Tel.: (22) 825 00 20

 

Godziny otwarcia:
pon. – pt.: 8:30 – 16:00

Biuro - Śródmieście

Warszawa
ul. Marszałkowska 27/35
Tel.: (22) 825 00 20

 

Godziny otwarcia:
pon. – pt.: 8:30 – 16:00

Biuro - Śródmieście

Warszawa
ul. Marszałkowska 27/35
Tel.: (22) 825 00 20

 

Godziny otwarcia:
pon. – pt.: 8:30 – 16:00

Biuro - Śródmieście

Warszawa
ul. Marszałkowska 27/35
Tel.: (22) 825 00 20

 

Godziny otwarcia:
pon. – pt.: 8:30 – 16:00

Biuro - Śródmieście

Warszawa
ul. Marszałkowska 27/35
Tel.: (22) 825 00 20

 

Godziny otwarcia:
pon. – pt.: 8:30 – 16:00

Biuro - Śródmieście

Warszawa
ul. Marszałkowska 27/35
Tel.: (22) 825 00 20

 

Godziny otwarcia:
pon. – pt.: 8:30 – 16:00