POGOTOWIE POGRZEBOWE: 22 853 45 45
DOM POGRZEBOWY SŁUŻEW
Polityka prywatności

Niniejszym informujemy, że przetwarzamy Państwa dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) oraz na podstawie polskich przepisów wydanych w związku z RODO, w tym ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781 ze zm).

Celem niniejszej Polityki Prywatności jest przedstawienie regulacji i reguł, na podstawie których przetwarzane są Państwa dane osobowe oraz wskazanie podstawowych praw związanych z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych.

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Dom Pogrzebowy Służew – Szczuciński, Czartoryska-Szulc Sp.j., z siedzibą w Warszawie, ul. Fosa 19a 02-768 Warszawa __________, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla M.ST Warszawy w Warszawie, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000067419 , NIP 5210334767 (dalej jako: „Administrator”).
 2. Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
 3. Administrator przetwarza następujące rodzaje danych osobowych: dane kontaktowe podane w formularzu ( imię, nazwisko, adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu)
 4. Państwa dane osobowe zbieramy bezpośrednio od Państwa w momencie wyrażenia przez Państwa zgody na otrzymywanie na podany adres mailowy ofert handlowych drogą elektroniczną lub wyrażając zgodę na kontakt poprzez telekomunikacyjne urządzenie końcowe (np. telefon).
 5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celach:
  1. zawarcia i wykonania umowy, w tym do wystawienia faktury lub rachunku i realizacji usługi (zakres danych osobowych: imię, nazwisko, adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu) (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  2. przesyłania Państwu drogą elektroniczną na podany adres email informacji handlowych, a także w celu używania telekomunikacyjnych urządzeń końcowych w stosunku do podanego przez Państwa numeru telefonu dla celów marketingu bezpośredniego – w oparciu o wyrażoną przez Państwa dobrowolną zgodę na prowadzenie takich działań (zakres danych osobowych: imię, nazwisko, adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu) (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO),
  3. wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora, jakim jest m.in. ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń oraz tworzenie zestawień, analiz i statystyk na potrzeby wewnętrzne Administratora, dopasowanie treści usług Administratora (np. serwisów internetowych) do Państwa potrzeb, zapewnienie bezpieczeństwa tych usług, a także ich ciągłe udoskonalanie oraz rozpatrywanie zapytań i reklamacji produktów i usług Administratora (zakres danych osobowych: imię, nazwisko, adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu) (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),
  4. w przypadku, gdyby przetwarzanie Państwa danych osobowych miało nastąpić w innym celu niż wskazane powyżej, każdorazowo odbywać się będzie po uprzednim uzyskaniu Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych, w zakresie i w celu wskazanym w tej zgodzie (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).
 6. Przeglądanie zawartości strony internetowej nie wymaga podawania danych osobowych innych niż pozyskiwane automatycznie informacje o parametrach połączenia.
 7. Państwa dane nie są przez Administratora wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
 8. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane:
  1. upoważnionym pracownikom i współpracownikom Administratora danych,
  2. współpracującym z nami podmiotom, w szczególności dostawcom systemów informatycznych i usług IT oraz dostawcom usług zaopatrującym Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne, umożliwiające Administratorowi prowadzenie działalności gospodarczej, w tym naszych serwisów i świadczonych za ich pośrednictwem usług elektronicznych (w szczególności dostawcom oprogramowania komputerowego do prowadzenia naszych serwisów, dostawcom poczty elektronicznej i hostingu oraz dostawcom oprogramowania do zarządzania firmą i udzielania pomocy technicznej Administratorowi), podmiotom świadczącym usługi i dostarczającym narzędzia z zakresu obsługi klienta, dostawcom usług księgowych, prawnych i doradczych zapewniających Administratorowi wsparcie księgowe, dostawcom wtyczek społecznościowych, skryptów oraz narzędzi umożliwiających integrację strony serwisu i świadczonych za jego pośrednictwem usług z usługami elektronicznymi zewnętrznych portali społecznościowych.
  3. podmiotom upoważnionym do tego na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 9. Przekazanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych:
  1. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej tj. poza obszar EOG.
 10. Okres przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane:
  1. w przypadku przetwarzania na podstawie udzielonej zgody, w tym w celach marketingowych, do czasu otrzymania informacji o wycofaniu zgody. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, dlatego można ją w każdym momencie wycofać i nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed wycofaniem,
  2. gdy przetwarzanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy cywilnoprawnej, będziemy przetwarzać dane do czasu upływu ewentualnych terminów przedawnienia roszczeń z umowy oraz z zastrzeżeniem właściwych przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
  3. zgodnie z przepisami prawa, które mogą obligować nas do przetwarzania danych przez określony czas (np. dowody wpłat księgowych – 5 lat od końca okresu podatkowego),
  4. przez okres, który jest niezbędny do ochrony naszych interesów jako Administratora danych,
  5. w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego do czasu, aż zgłoszą Państwo sprzeciw względem ich przetwarzania we wskazanym celu lub gdy ustalimy, że dane uległy dezaktualizacji,
  6. w odniesieniu do pozostałych celów opartych na naszym uzasadnionym interesie przez okres ważności tych celów albo do czasu, aż zgłoszą Państwo swój sprzeciw.
 11. Przysługuje Państwu prawo do:
  1. dostępu do treści swoich danych;
  2. żądania sprostowania danych,
  3. usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania, w przypadkach przewidzianych prawem,
  4. uzyskania kopii swoich danych,
  5. wycofania w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych, 
  6. wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, w zakresie w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest nasz prawnie usprawiedliwiony interes, w tym ze względu na Państwa szczególną sytuację,
  7. W przypadku gdy macie Państwo zastrzeżenia co do sposobu, w jaki przetwarzamy Państwa dane, prosimy w pierwszej kolejności o kontakt z nami elektronicznie poprzez adres e-mail: sluzew@sluzew.pl lub pod adresem pocztowym naszej siedziby wskazanym powyżej.
  8. wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznają Państwo, że podczas przetwarzania Państwa danych osobowych naruszyliśmy przepisy RODO. 
  9. Prawo do wniesienia sprzeciwu „marketingowego”.
 12. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia w dowolnym momencie i bezpłatnie sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystają Państwo z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania Państwa danych w tym celu. W celu skorzystania z powyższego prawa proszę kontaktować się z elektronicznie poprzez adres e-mail sluzew@sluzew.pl lub pod adresem pocztowym naszej siedziby wskazanym powyżej.
 13. Informacja dotycząca wymogu/dobrowolności podania danych osobowych:
  1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i zależne od Państwa zgody, lecz jest niezbędne do otrzymywania drogą elektroniczną na podany adres email informacji handlowych, a także używania telekomunikacyjnych urządzeń końcowych w stosunku do podanego przez Państwa numeru telefonu dla celów marketingu bezpośredniego. Mają Państwo prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.
 14. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności. Nowa polityka prywatności obowiązuje użytkowników od momentu udostępnienia jej pod adresem www.sluzew.pl
Sprawdź na mapie
ZNAJDŹ NAJBLIŻSZY DOM POGRZEBOWY

Wybierz biuro w dogodnej dla Ciebie lokalizacji i z dogodnym dojazdem. Filie naszego zakładu pogrzebowego zlokalizowane są przy warszawskich cmentarzach i kościołach.

BIURO - SŁUŻEW

Warszawa, ul. Fosa 19a
Tel.: (22) 853 45 45

Godziny otwarcia:
pon. – pt.: 8:00 – 17:00
sob.: 9:00 – 14:00

BIURO - POWĄZKI STARE

Warszawa. ul. Powązkowska 14
Tel./Fax: (22) 636 79 76

Godziny otwarcia:
pon. – pt.: 8:30 – 16:00
sob.: 9:00 – 14:00

BIURO - CMENTARZ WOLSKI

Warszawa, ul. Wolska 180/182
Tel.: (22) 877 39 69

Godziny otwarcia:
pon. – pt.: 8:00 – 15:30
sob.: 9:00 – 13:00

BIURO - W PYRACH

Warszawa,
Tel.: (22) 816 55 58

Godziny otwarcia: 

Biuro czasowo nieczynne

BIURO - URSYNÓW

Warszawa, ul. Dereniowa 12
Tel./Fax: (22) 641 29 09

Godziny otwarcia:
pon. – pt.: 8:30 – 16:00

Biuro nieczynne lipiec – sierpień