POGOTOWIE POGRZEBOWE: 22 853 45 45

ks. abp Bronisław Dąbrowski

ur. 1917
zm. 1997

Święcenia kapłańskie Dąbrowski przyjął jako kleryk zgromadzenia ks. orionistów (FDP) 10 czerwca 1945 roku w Rokitnie pod Warszawą z rąk bp. Szlagowskiego, a sakrę biskupią 25 marca 1962 w katedrze warszawskiej z rąk kard. S. Wyszyńskiego, bp. F. Korszyńskiego i bp. Z. Choromańskiego. Jego nominacja biskupia nosiła datę 24 listopada 1961, ale została ogłoszona 17 stycznia 1962. Jako hasło biskupie przyjął "Instaurare omnia in Christo" (Odnowić wszystko w Chrystusie). Od 1969 roku, jako sekretarz Konferencji Episkopatu Polski (był nim do 1993), zaangażowany w polskie życie polityczne. Uczestniczył w rozmowach w Magdalence, rozmowach Okrągłego Stołu oraz negocjacjach między przedstawicielami władz a działaczami związkowymi. Ponad 250 razy był przyjmowany na comiesięcznych audiencjach przez kolejnych papieży, w trakcie których informował o bieżącej sytuacji Kościoła w Polsce.
W 1990 roku Katolicki Uniwersytet Lubelski przyznał mu tytuł doktora honoris causa.

W lutym 1993 przeszedł na emeryturę. Abp Dąbrowski zmarł 25 grudnia 1997 w Warszawie po krótkiej chorobie. 29 grudnia 1997 został pochowany na warszawskich Powązkach w pobliżu kościoła, w grobie biskupów pomocniczych warszawskich.

Sprawdź na mapie
ZNAJDŹ NAJBLIŻSZY DOM POGRZEBOWY

Solore, nonem ipsam facese lantusd aerias suntur apedi conecus, quias aut ex eicidis illab iumque volor rest volupta tiumquatur amus soluptis nis et reptat volorest ant, quo et, qui ut ut quo dundi omnis ex eat. Sandem voloribus. Odit, tectotatem nam quibus dust, sum quatur, cum lia volupidel magniae lis exerem nonserovide minis rehenis inullup tatiand eleceaqui blam, sitatem il explis maio volorib usamus ilistiae con rerchil ma que demporentur mod quid quae velectota sin pore nonsed et vent, tota et ad que dolorion nobiti sequate et alique occusti ut alic tem fugia sitios adicae et unt poreniet omnis ex et etur?

Biuro - Śródmieście

Warszawa
ul. Marszałkowska 27/35
Tel.: (22) 825 00 20

 

Godziny otwarcia:
pon. – pt.: 8:30 – 16:00

Biuro - Śródmieście

Warszawa
ul. Marszałkowska 27/35
Tel.: (22) 825 00 20

 

Godziny otwarcia:
pon. – pt.: 8:30 – 16:00

Biuro - Śródmieście

Warszawa
ul. Marszałkowska 27/35
Tel.: (22) 825 00 20

 

Godziny otwarcia:
pon. – pt.: 8:30 – 16:00

Biuro - Śródmieście

Warszawa
ul. Marszałkowska 27/35
Tel.: (22) 825 00 20

 

Godziny otwarcia:
pon. – pt.: 8:30 – 16:00

Biuro - Śródmieście

Warszawa
ul. Marszałkowska 27/35
Tel.: (22) 825 00 20

 

Godziny otwarcia:
pon. – pt.: 8:30 – 16:00

Biuro - Śródmieście

Warszawa
ul. Marszałkowska 27/35
Tel.: (22) 825 00 20

 

Godziny otwarcia:
pon. – pt.: 8:30 – 16:00