POGOTOWIE POGRZEBOWE: 22 853 45 45

Jan Olszewski

ur. 1930
zm. 2019

Podczas okupacji niemieckiej był członkiem Szarych Szeregów, gdzie nosił pseudonim „Orlik”. Jako łącznik uczestniczył na terenie Pragi w powstaniu warszawskim.
W 1953 ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Po ukończeniu studiów pracował w Ministerstwie Sprawiedliwości.
W latach 60. był obrońcą w procesach politycznych. W 1970 brał udział jako obrońca w procesie działaczy niepodległościowej organizacji Ruch. W 1976 znalazł się wśród założycieli Polskiego Porozumienia Niepodległościowego. Uczestniczył w zakładaniu Komitetu Obrony Robotników.
Z ramienia sekretarza Episkopatu Polski prowadził rozmowy z przedstawicielami władzy w sprawie zwolnienia z więzień i obozów internowania osób internowanych w czasie stanu wojennego. Był obrońcą w procesach m.in. Lecha Wałęsy, Zbigniewa Romaszewskiego, Zbigniewa Bujaka.
W 1984 i 1985 występował jako pełnomocnik oskarżyciela posiłkowego w procesie zabójców księdza Jerzego Popiełuszki.
Był uczestnikiem obrad Okrągłego Stołu (jako ekspert strony solidarnościowej w podzespole ds. reformy prawa i sądów). W latach 1989–1991 pełnił funkcje zastępcy przewodniczącego Trybunału Stanu. W 1989 został członkiem Niezależnego Komitetu Historycznego Badania Zbrodni Katyńskiej, a w 1990 był współzałożycielem i fundatorem Polskiej Fundacji Katyńskiej.
Od 1990 należał do Porozumienia Centrum. W 1991 został członkiem Komitetu Doradczego przy Prezydencie RP Lechu Wałęsie.
W wyborach parlamentarnych w 1991 uzyskał mandat posła na Sejm I kadencji z listy Porozumienia Obywatelskiego Centrum.
6 grudnia 1991 Sejm I kadencji na wniosek prezydenta powołał go na stanowisko prezesa Rady Ministrów.
Uchwałą Sejmu z 5 czerwca 1992 Jan Olszewski został pozbawiony urzędu na skutek uchwalenia wotum nieufności.
W 1992 wystąpił z Porozumienia Centrum, został założycielem Ruchu dla Rzeczypospolitej, w którym objął funkcję przewodniczącego. Razem m.in. z Partią Wolności Kornela Morawieckiego i Akcją Polską Antoniego Macierewicza zawiązał przed wyborami parlamentarnymi w 1993 Koalicję dla Rzeczypospolitej. Założył Ruch Odbudowy Polski.
W wyborach parlamentarnych w 2001 po raz trzeci został posłem z okręgu warszawskiego, z listy Ligi Polskich Rodzin pozostając posłem niezrzeszonym.
Wraz z Antonim Macierewiczem i Gabrielem Janowskim przed wyborami parlamentarnymi w 2005 stworzył partię pod nazwą Ruch Patriotyczny
W latach 2005–2006 ponownie był zastępcą przewodniczącego Trybunału Stanu. Od 10 kwietnia 2006 był doradcą prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego do spraw politycznych.

Sprawdź na mapie
ZNAJDŹ NAJBLIŻSZY DOM POGRZEBOWY

Solore, nonem ipsam facese lantusd aerias suntur apedi conecus, quias aut ex eicidis illab iumque volor rest volupta tiumquatur amus soluptis nis et reptat volorest ant, quo et, qui ut ut quo dundi omnis ex eat. Sandem voloribus. Odit, tectotatem nam quibus dust, sum quatur, cum lia volupidel magniae lis exerem nonserovide minis rehenis inullup tatiand eleceaqui blam, sitatem il explis maio volorib usamus ilistiae con rerchil ma que demporentur mod quid quae velectota sin pore nonsed et vent, tota et ad que dolorion nobiti sequate et alique occusti ut alic tem fugia sitios adicae et unt poreniet omnis ex et etur?

Biuro - Śródmieście

Warszawa
ul. Marszałkowska 27/35
Tel.: (22) 825 00 20

 

Godziny otwarcia:
pon. – pt.: 8:30 – 16:00

Biuro - Śródmieście

Warszawa
ul. Marszałkowska 27/35
Tel.: (22) 825 00 20

 

Godziny otwarcia:
pon. – pt.: 8:30 – 16:00

Biuro - Śródmieście

Warszawa
ul. Marszałkowska 27/35
Tel.: (22) 825 00 20

 

Godziny otwarcia:
pon. – pt.: 8:30 – 16:00

Biuro - Śródmieście

Warszawa
ul. Marszałkowska 27/35
Tel.: (22) 825 00 20

 

Godziny otwarcia:
pon. – pt.: 8:30 – 16:00

Biuro - Śródmieście

Warszawa
ul. Marszałkowska 27/35
Tel.: (22) 825 00 20

 

Godziny otwarcia:
pon. – pt.: 8:30 – 16:00

Biuro - Śródmieście

Warszawa
ul. Marszałkowska 27/35
Tel.: (22) 825 00 20

 

Godziny otwarcia:
pon. – pt.: 8:30 – 16:00