Zbigniew Jerzyna

ur. 1938
zm. 2010

poeta, dramaturg, eseista, edytor
Członek Związku Literatów Polskich. Studiował filologię polską na UW. Debiutował w „Kulturze”. Debiut książkowy: Lokacje (1963). Opublikował tomy wierszy, był autorem dramatów: Tropy (1960), Iskrą tylko (1970 - 200 przedstawień w Teatrze Dramatycznym), Kto wyprowadzi psa (2000). Słuchowisk radiowych: m.in. Kosztele, Dzwonek, Syzyf, Odejście poety, Pojednanie, Fromborska baszta, Gasnące kolory oraz widowisk telewizyjnych: Strudzenie w marszu, Księżyc w ruinach, Gorący ślad, Niobe 43, Kłosy pochylone, Widmo nocnej podróży. Był autorem książek dla dzieci m.in. Wśród drzew oraz Czarne oczy wiśni. Był redaktorem „Widzeń”, „orientacji”, „integracji” oraz później „Kultury” i „Przeglądu Tygodniowego”. Był również założycielem Spółdzielni Wydawniczej „Anagram” i długoletnim przewodniczącym jej Rady Nadzorczej oraz doradcą programowym. Jest laureatem wielu nagród literackich. Jego wiersze i słuchowiska przetłumaczono na 35 języków.