Kazimierz Iwiński

ur. 1918
zm. 2012

Debiutował w teatrze 16.11.1948 r. Egzamin eksternistyczny zdał w roku 1952. Aktor teatrów: im. S. Jaracza w Olsztynie (1948-50), im. J. Osterwy w Lublinie (1950-57), Śląskiego im. S. Wyspiańskiego w Katowicach (1957-61), im. S. Jaracza w Łodzi (1961-90). Wyróżniony w 1963 roku za rolę Ernesto Romy w „Karierze Arturo Ui” (Kalisz – III KST) oraz w tym samym roku za rolę Gwozdilina w „Trzeciej Patetycznej” (Katowice – FSRiR).

 
Ważniejsze daty:
 
1965- Odznaczenie (Odznaka Honorowa m. Łodzi)
1966- Odznaczenie (Odznaka 1000-lecia)
1966- Odznaczenie (Zasłużony Działacz Kultury)
1975- Odznaczenie (Złoty Krzyż Zasługi)
1979- Odznaczenie (Krzyż Kawalerski OOP)
1985- Odznaczenie (Medal 40-lecia)
1987- Odznaczenie (Krzyż Oficerski OOP)