Jerzy Świątkiewicz

ur. 1925
zm. 2011

polski prawnik, zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich

Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Łódzkim (1952), następnie uzyskał stopień doktora nauk prawnych oraz habilitację na podstawie pracy na temat roli rzecznika praw obywatelskich w polskim systemie prawnym (2002).

W latach 1960–1980 pracował jako wiceprokurator, prokurator i radca Prokuratora Generalnego w Prokuraturze Generalnej. We wrześniu 1980 został sędzią Naczelnego Sądu Administracyjnego, którego był wiceprezesem w latach 1982–1995. W latach 1981–1997 zasiadał również w Radzie Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów. Uczestniczył w obradach Okrągłego Stołu w podzespole do spraw reformy prawa i sądów. W 1995 objął funkcję zastępcy rzecznika praw obywatelskich, którą pełnił do 2006.

Był wieloletnim działaczem Stronnictwa Demokratycznego, pełnił m.in. obowiązki przewodniczącego Zespołu Porządku Prawnego Centralnego Komitetu SD. Z ramienia ugrupowania zasiadał w Radzie Narodowej m.st. Warszawy.

Zmarł 4 czerwca 2011 w Warszawie.