ks. Janusz Tarnowski

ur. 1919
zm. 2012

Ks. Prof. dr hab. Janusz Tarnowski urodził się w Warszawie 11-go lipca 1919 roku. Po otrzymaniu świadectwa dojrzałości w Państwowym Gimazjum im. St. Staszica w Warszawie wstąpił do miejscowego Metropolitarnego Seminarium Duchownego. Święcenia kapłańskie otrzymał w 1943 roku. W 1950 r. uzyskał stopień magistra filozofii w zakresie psychologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W 1962 - zostaje dopuszczony do promocji doktorskiej na KUL. Promotorem przewodu był ks. prof. dr Józef Pastuszka; tytuł pracy: "Typologia Heymansa-Le Senne' a - studium psychologiczne". Od 1956 r. jest wykładowcę pedagogiki w Metropolitarnym Seminarium Duchownym w Warszawie. W latach 1966 r - 2001- wykładał pedagogikę na ATK- W 1972r. uchwałą Rady Wydziału Teologicznego ATK zostaje mu nadany stopień doktora habilitowanego za rozprawę pt.: "Problem chrześcijańskiej pedagogiki egzystencjalnej" Dopiero w 1980 roku stopień ten został potwierdzony przez Centralne Komisję Kwalifikacyjne. W 1987 zostł ny nadany tytuł profesora nadzwyczajnego nauk humanistycznych. Ksiądz Janusz Tarnowski jest od 1985 r. członkiem Komitetu Nauk Pedagogicznych przy PAN. Należy także do Zarządu Polskiego Komitetu Korczakowskiego, do Międzynarodowego Stowarzyszenia Studium Charakteru i Osobowości z siedzibę w Paryżu, a także jest członkiem Międzynarodowego Biura Katolickiego do spraw dziecka z siedzibą w Genewie. Od 1958 roku pełni obowiązki duszpasterskie jako rektor kaplicy Matki Boskiej Częstochowskiej przy ulicy Żelaznej 97 w Warszawie. Zorganizował tam ośrodek duszpasterski skupiający grupy młodzieżowe i dziecięce z którymi prowadzi dialog pedagogiczny opisany w publikacjach książkowych. Ks. Tarnowski jest twórca pedagogiki personalno-egzystencjalnej.