Izabela Wojciechowska

ur. 1954
zm. 2010

Absolwentka Polonistyki na Uniwersytecie Warszawskim, przez kilkudziesiąt lat aktywnie działała na rynku medialnym i wydawniczym. Przez niemal 10 lat była redaktorem naczelnym Centralnej Agencji Fotograficznej a następnie Redakcji Fotograficznej Polskiej Agencji Prasowej. Była autorką wielu wystaw fotograficznych - w tym „Zakazane zdjęcie” w Warszawskiej Zachęcie oraz podsumowującej dorobek Ryszarda Kapuścińskiego, na Zamku Królewskim w Warszawie. Przez lata współpracowała z wieloma wydawnictwami, inicjując wydanie kilkunastu albumów, w których była również edytorem fotografii. Ostatnio zajmowała się działalnością wydawniczą , edytorską i impresaryjną. Przez ponad 6 lat prowadziła galerię GREEN GALLERY specjalizującą się w prezentacji fotografii, w której wspólnie ze swoją córką zorganizowała ponad 60 wystaw twórców różnych pokoleń. Była również wykładowcą przedmiotu fotoedytorstwo na Wydziale Fotografii w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej i Filmowej w Łodzi,  Laboratorium Reportażu przy UW oraz w Warszawskiej Szkole Fotografii.