Aby wyrobić akt zgonu w Warszawie wystarczy udać się do dowolnego Urzędu Stanu Cywilnego na terenie miasta - niezależnie od dzielnicy, w której nastąpił zgon. Jeśli zgon nastąpił poza terenem Warszawy - należy udać się do USC właściwego dla danej gminy.

Odpis i wyrobienie aktu zgonu w USC w Warszawie

Zgłoszenie zgonu

Zgłoszenia zgonu należy dokonać w ciągu 3 dni. Akty zgonu wystawiane są przez urzędy od ręki w godzinach pracy.

Dokumenty do aktu zgonu

Do wyrobienia aktu zgonu potrzebne będą: dowód osobisty osoby zmarłej oraz karta zgonu, którą wystawia lekarz stwierdzający zgon. Czasami, w przypadku pogotowia ratunkowego lekarz wystawia tylko protokół zgonu, na podstawie którego kartę zgonu wystawia stacja pogotowia.

Wyrabianie aktów zgonu w Warszawie

W Warszawie pierwszy odpis aktu zgonu oraz odpis do celów związanych z ubezpieczeniami społecznymi są bezpłatne. W przypadku, gdy jest potrzebna większa liczba aktów - na przykład do celów spadkowych - są one dostępne w urzędzie za opłatą.

Dla Państwa wygody możemy wyrobić akt zgonu w Państwa imieniu.