Witold Trzeciakowski

ur. 1926
zm. 2004

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (1951), uzupełniał studia w USA (Harvard, Columbia University). 1971 otrzymał tytuł prof. nadzwyczajnego, 1978 prof. zwyczajnego nauk ekonomicznych. Po II wojnie światowej uruchomił i prowadził - założoną przez ojca - fabrykę wyrobów metalowych "Podkowiak" w Szydłowcu. Pracował jako projektant w Biurze Projektów Transportu. 1959-1981 pracownik Instytutu Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego (m.in. dyrektor tej placówki). 1969-1980 pracownik naukowy Uniwersytetu Łódzkiego, 1981-1989 pracownik naukowy Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN. Bezpartyjny, ekspert "Solidarności", w czerwcu 1989 został wybrany na senatora I kadencji (i wkrótce powołany na przewodniczącego senackiej Komisji Gospodarki Narodowej); we wrześniu 1989 został powołany na stanowisko ministra-członka Rady Ministrów w gabinecie Mazowieckiego (od grudnia t.r. przewodniczący Rady Ekonomicznej rządu). Odszedł ze stanowiska ministra wraz z całym rządem w grudniu 1990 (p.o. do stycznia 1991), senatorem był do 1991. Odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i Złotym Krzyżem Zasługi. Był autorem ponad 150 publikacji naukowych z dziedziny ekonomii, także książkowych (m.in. Modele pośredniego kierowania gospodarką planową w sterowaniu handlem zagranicznym, 1975).