Sztuka konserwacji ciała obejmuje szereg zabiegów przy użyciu specjalistycznych środków i kosmetyków. Wszystko to ma na celu zabezpieczenie i poprawę wyglądu osoby zmarłej. Najbardziej zaawansowana forma kosmetyki, zwana balsamacją, pozwala zatrzymać, a często również zniwelować oznaki procesu rozkładu ciała. Dzięki niej znacznie poprawia się wygląd osoby zmarłej oraz wydłuża czas jaki może upłynąć między zgonem a pochówkiem. Czas ten pozwala rodzinom na zorganizowanie się i przygotowanie do pogrzebu (np. gdy rodziny rozproszone są po całym świecie).

Względy estetyczne i sanitarne są powodem popularyzacji zabiegu balsamacji. Ta powszechnie stosowana w krajach wysokorozwiniętych praktyka zyskała akceptację również w Polsce. Często przeprowadzenie zabiegu jest wymogiem Sanepidu. Dotyczy to głównie sytuacji wywożenia zmarłego za granicę oraz pochówku, który odbywa się w terminie dłuższym niż 6 dni od „daty zgonu” (wymóg na cmentarzach komunalnych w Warszawie).