Stanisław Mikołajczyk

ur. 1901
zm. 1966

W latach 1918–20 uczestnik powstania wielkopolskiego i wojny polsko-bolszewickiej. W latach 1920–31 w PSL, 1930–35 poseł na sejm. Walczył w kampanii wrześniowej, następnie na emigracji we Francji i Wlk. Brytanii. W latach 1940–43 wicepremier, a od lipca 1943 do listopada 1944 premier rządu RP na uchodźstwie. Zwolennik porozumienia z ZSRR. W czerwcu 1945 uczestnik konferencji moskiewskiej w sprawie utworzenia TRJN, powrócił do Polski. Wicepremier w TRJN. W latach 1945–47 poseł do KRN. Organizator legalnej antykomunistycznej opozycji w kraju. W październiku 1947 r. w obawie przed aresztowaniem przedostał się za granicę. Osiadł w USA. Został pozbawiony obywatelstwa polskiego przez sejm PRL. Zmarł w 1966 r.