Stanisław Kania

ur. 1927
zm. 2020

 

Urodził się we Wrocance 8 marca 1927r. Tu rozpoczynał swoją działalność polityczną i obywatelską, najpierw jako żołnierz Batalionów Chłopskich (1944r.) a potem działacz Związku Walki Młodych (01.1945r.) i Polskiej Partii Robotniczej (04.1945r.). Później na szczeblu powiatu (Jasło) i województwa (Rzeszów).

Od 1950r. w Warszawie. Szkoła Partyjna przy KC PZPR, Zarząd Główny ZMP, studia ekonomiczne (eksternistyczne), Warszawski Komitet Wojewódzki a potem Komitet Centralny PZPR.

Od 6.09.1980r. do 18.10.1981r. I sekretarz KC PZPR.

Faktyczny twórca, ze strony władzy, i konsekwentny obrońca Porozumień Sierpniowych. Skutecznie przeciwdziałał radzieckiej interwencji zbrojnej w grudniu 1980r. Odszedł ze stanowiska w wyniku sprzeciwu wobec zamiaru wprowadzenia stanu wojennego.

Poseł na Sejm kilku kadencji. Od 05.1982r. do 11.1985r. członek Rady Państwa. Przewodniczący komisji ds. samorządu przy Radzie Państwa a potem w Sejmie.

Zmarł w Warszawie 3 marca 2020r.