Ryszard Rumianek

         ur. 7 listopada 1947 r.
         zm. 10 kwietnia 2010 r.

         Polski duchowny katolicki i profesor teologii, prałat,
         rektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego

 


 

Ks. prof. Ryszard Rumianek urodził się w 1947 r. w Warszawie. W latach 1966-1972 studiował w Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym w stolicy. Święcenia kapłańskie przyjął w 1972 roku z rąk kard. Stefana Wyszyńskiego.

Studiował na Akademii Teologii Katolickiej, a w latach 1974-77 na Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie, gdzie zdobył licencjat nauk biblijnych. W 1977 roku studiował w Franciszkańskim Studium Biblijnym w Jerozolimie, a następnie przez dwa lata na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie, gdzie obronił doktorat z teologii w 1979 r.

W 1995 roku zrobił habilitację w zakresie teologii biblijno-pastoralnej na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie, rok później uzyskał tam tytuł docenta, a w 1998 roku nadano mu tytuł profesora nadzwyczajnego ATK.

W latach 2005–2010 był rektorem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Na tym uniwersytecie pełnił także funkcje kierownika katedr: Historii Biblijnej i Filologii Biblijnej.

Zginął w katastrofie samolotu prezydenckiego w Smoleńsku.

5 października 2009 „za wybitne zasługi w działalności naukowo-dydaktycznej, za osiągnięcia w pracy duszpasterskiej” został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. 16 kwietnia 2010 został pośmiertnie odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.