Ks. Ryszard Rumianek

ur. 1947
zm. 2010

Polski duchowny katolicki i profesor teologii, prałat, rektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego

 
Ks. prof. Ryszard Rumianek urodził się w 1947 r. w Warszawie. W latach 1966-1972 studiował w Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym w stolicy. Święcenia kapłańskie przyjął w 1972 roku z rąk kard. Stefana Wyszyńskiego.
 
Studiował na Akademii Teologii Katolickiej, a w latach 1974-77 na Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie, gdzie zdobył licencjat nauk biblijnych. W 1977 roku studiował w Franciszkańskim Studium Biblijnym w Jerozolimie, a następnie przez dwa lata na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie, gdzie obronił doktorat z teologii w 1979 r.
 
W 1995 roku zrobił habilitację w zakresie teologii biblijno-pastoralnej na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie, rok później uzyskał tam tytuł docenta, a w 1998 roku nadano mu tytuł profesora nadzwyczajnego ATK.
 
W latach 2005–2010 był rektorem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Na tym uniwersytecie pełnił także funkcje kierownika katedr: Historii Biblijnej i Filologii Biblijnej.
 
Zginął w katastrofie samolotu prezydenckiego w Smoleńsku.
 
5 października 2009 „za wybitne zasługi w działalności naukowo-dydaktycznej, za osiągnięcia w pracy duszpasterskiej” został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. 16 kwietnia 2010 został pośmiertnie odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.