Ryszard Reiff

ur. 1923
zm. 2007

Pochodził z rodziny inteligenckiej, ukończył UW. Członek Stowarzyszenia PAX. Podczas II wojny światowej działał w ruchu oporu. Był członkiem Konfederacji Narodu, dowódcą jednego z pierwszych oddziałów partyzanckich Uderzeniowych Batalionów Kadrowych. Po scaleniu z AK dowodził kompanią w 3. batalionie 77 pp. AK walczącym na Nowogródczyźnie. W latach 1944-1946 więziony na terenie ZSRR. Od 1946 dziennikarz w tygodniku "Dziś i Jutro", w okresie 1950-1953 redaktor naczelny "Słowa Powszechnego". Kierował pracą organizacyjną Stowarzyszenia PAX na terenie całego kraju.
 
W latach 1981-1982 był członkiem Rady Państwa. 13 grudnia 1981 r. jako jedyny z 14 członków Rady Państwa sprzeciwił się zatwierdzeniu uchwały o wprowadzeniu stanu wojennego i dekretu o stanie wojennym, za co został odwołany ze stanowiska. W latach 1965-1969 i 1980-1985 poseł na Sejm IV i VIII kadencji, w okresie 1980-1982 przewodniczący Koła Poselskiego PAX. Senator z ramienia Komitetu Obywatelskiego, przewodniczący senackiej Komisji Spraw Emigracji i Polaków za Granicą. Od 1989 przewodniczący Związku Sybiraków.
 
Ryszard Reiff zmarł po długiej chorobie, wieczorem, 9 grudnia 2007 w Warszawie.