Dla uświetnienia uroczystości pogrzebowej możemy przygotować prezentację multimedialną o osobie zmarłej.

Prezentacja wyświetlana jest z projektora na ekranie i zwykle składa się fotografii z życia osoby zmarłej. Wyświetlaniu zdjęć może towarzyszyć podkład dźwiękowy.

Prezentacja może być wyświetlona jedynie podczas pożegnania w kaplicy przedpogrzebowej.