Czym się zajmujemy / Pochówek dzieci nienarodzonych

 

Przeprowadzenie pochówku dziecka nienarodzonego bywa niezwykle istotne z punktu widzenia radzenia sobie z bólem po Jego stracie i naturalnym sposobem odbycia żałoby. Niestety często zdarza się że rodzice martwo urodzonych dzieci napotykają na liczne przeszkody administracyjne na drodze do zorganizowania uroczystości pogrzebowej (pokropku). Poniższy tekst ma na celu uświadomienie rodzicom jakie prawa im przysługują.

Decyzja co będzie się działo z ciałem dziecka należy do rodziców. Mogą pozostawić Je w szpitalu (w tym przypadku zrzekają się prawa do rejestracji dziecka w USC) lub zdecydować o odbiorze dziecka i organizacji pochówku. Szpital w takiej sytuacji zobowiązany jest do wystawienia tzw. pisemnego zgłoszenia urodzenia martwego dziecka oraz wydania Karty Zgonu (niezbędnej do celów pochowania). Dokumenty te przysługują każdemu dziecku (medycznie płodowi, zarodkowi) bez względu na czas zakończenia ciąży. W USC rodzina otrzymuje skrócony akt urodzenia dziecka z adnotacją, że urodziło się martwe. Aktu zgonu nie sporządza się, ponieważ akt urodzenia z odpowiednią adnotacją jest jednocześnie aktem zgonu. W przypadku odmowy wystawienia w/w dokumentów przez szpital, argumentowanej np. obiektywnymi trudnościami z ustaleniem płci dziecka, rodzicom przysługuje prawo jej wskazania. Jest to tzw. „uprawdopodobnienie płci” opierające się np. na odczuciach matki.

Opisane wyżej dokumenty są konieczne do zorganizowania ceremonii pochówku. Dzieci nienarodzone najczęściej chowane są do grobów rodzinnych. Istnieje również możliwość pochowania dziecka w specjalnie do tego przeznaczonej wspólnej mogile dla dzieci nienarodzonych. Obecnie miejsce takie zapewnia Cmentarz Służewski oraz Cmentarz Wolski w Warszawie.

 

Poniżej znajduje się lista przydatnych aktów prawnych:
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie wzoru karty zgonu oraz sposobu jej wypełnienia (Dz. U. 2001 Nr 153 Poz. 1782): PLIK - Kliknij aby otworzyć;
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru karty zgonu oraz sposobu jej wypełniania: PLIK - Kliknij aby otworzyć;
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi (Dz. U. 2001 Nr 153 Poz. 1783): PLIK - Kliknij aby otworzyć;
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi: PLIK - Kliknij aby otworzyć;
  • List Ministerstwa Zdrowia (Biuro Praw Pacjenta) dotyczący "uprawdopodobnienia płci" przy pisemnym zgłoszeniu, gdy nie jest znana płeć dziecka: PLIK - Kliknij aby otworzyć;
Od nas Czym się zajmujemy Planowanie przyszłości Wspomnienia Kontakt