Rodzinie zmarłego lub osobie, która zorganizowała pogrzeb przysługuje zasiłek pogrzebowy z zakładu ubezpieczeń. Najczęściej będzie to zasiłek z ZUS, ewentualnie z KRUS, z MSWiA lub z Wojskowego Biura Emerytalnego - w zależności od tego, gdzie osoba zmarła lub pobierająca zasiłek jest ubezpieczona.

Zasiłek pogrzebowy wynosi obecnie 4000 zł (od 1.03.2011)

Odbieramy zasiłek pogrzebowy z ZUS

Odbiór zasiłku pogrzebowego z zus

Oferujemy pomoc w ubieganiu się o zwrot zasiłku pogrzebowego z ZUS-u i odbieramy go w imieniu klientów. W takim przypadku kwota zasiłku automatycznie pomniejsza kwotę do zapłacenia przed uroczystością.

Możemy jednak pośredniczyć w odbiorze zasiłku pogrzebowego tylko w przypadku, gdy zlecający pogrzeb jest w pierwszej linii pokrewieństwa do osoby zmarłej. W takim przypadku potrzebne będą dokumenty potwierdzające pokrewieństwo (np. akty urodzenia, małżeństwa).