Michał Teofil Staszewski

         ur. 27 kwietnia 1936 r.
         zm. 24 lutego 2010 r.

         Polski prawnik i politolog, specjalista prawa wyznaniowego
         i prawa konstytucyjnego.

 

 

 

 

Profesor tytularny nauk prawnych. Pracował m.in. w Instytucie Studiów Politycznych PAN i w Akademii Podlaskiej. Członek Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego. W uznaniu jego dokonań ukazała się praca: Studia nad ustrojoznawstwem i administracją. Księga jubileuszowa Profesora Michała Teofila Staszewskiego, red. Jacek Zieliński, Siedlce 2007.