Michał Teofil Staszewski

ur. 1936
zm. 2010

Profesor tytularny nauk prawnych. Pracował m.in. w Instytucie Studiów Politycznych PAN i w Akademii Podlaskiej. Członek Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego. W uznaniu jego dokonań ukazała się praca: Studia nad ustrojoznawstwem i administracją. Księga jubileuszowa Profesora Michała Teofila Staszewskiego, red. Jacek Zieliński, Siedlce 2007.