ks. bp Władysław Miziołek

ur. 1914
zm. 2000

12 maja zmarł biskup senior archidiecezji warszawskiej Władysław Miziołek. Ur. 16 grudnia 1914 r. w Kompinie k. Łowicza, po studiach w Wyższym Seminarium Duchownym w Warszawie przyjął święcenia kapłańskie 23 czerwca 1940 r. W czasie wojny był wikariuszem w Karczewie i rektorem kaplicy w Międzylesiu, w latach 1944-1951 pracował jako kapelan w zakładzie wychowawczym dla dziewcząt. Następnie pełnił funkcję prefekta, a od 1957 r. — rektora Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Warszawie. W tym okresie zaangażował się w pracę ekumeniczną i od 1962 r. kierował Ośrodkiem ds. Jedności Chrześcijan przy Kurii Metropolitalnej w Warszawie. Mianowany 23 lutego 1969 r. biskupem pomocniczym metropolii warszawskiej, kierował Wydziałem Spraw Zakonnych oraz Wydziałem Duszpasterstwa. W ramach Konferencji Episkopatu Polski był w okresie 1974-1984 przewodniczącym Komisji ds. Ekumenizmu (za jego kadencji doszło do oficjalnego nawiązania kontaktów z Polską Radą Ekumeniczną) i jednocześnie członkiem watykańskiego Sekretariatu ds. Jedności Chrześcijan; przez wiele lat redagował «Biuletyn Ekumeniczny». W latach 1974-1988 stał na czele Komisji Episkopatu ds. Duszpasterstwa. Posługę biskupią łączył z pracą duszpasterską w warszawskiej parafii św. Aleksandra, której proboszczem był w latach 1969-1992. Był wielkim przyjacielem młodzieży, w swojej parafii gościł m.in. młodych związanych z Ekumeniczną Wspólnotą z Taizé. Po śmierci kard. Stefana Wyszyńskiego pełnił funkcję wikariusza kapitulnego archidiecezji warszawskiej. Wrażliwy na potrzeby ubogich i prześladowanych, w latach 1982-1984 kierował Prymasowskim Komitetem Pomocy Osobom Pozbawionym Wolności i ich Rodzinom. Od 1 lutego 1992 r. był na emeryturze, ale nadal czynnie udzielał się w pracy duszpasterskiej oraz na polu charytatywnym i ekumenicznym. Był autorem kilku książek, m.in. Wprowadzenia do ekumenizmu, oraz ponad stu artykułów poświęconych problematyce ekumenicznej i duszpasterskiej.