Kornel Morawiecki

ur. 1941 Warszawa
zm. 2019 Warszawa

Urodził się w Warszawie w 1941 roku, następnie związał się z Wrocławiem. W czasach PRL fizyk, nauczyciel akademicki i działacz opozycji demokratycznej. Uczestniczył w strajkach studenckich w 1968 r., protestował przeciwko wkroczeniu wojsk Układu Warszawskiego do Czechosłowacji oraz stłumieniu przez władze protestu robotników w grudniu 1970 r. Od 1979 r. współredagował podziemny „Biuletyn Dolnośląski”, zajmował się wydawaniem i kolportażem drugoobiegowych wydawnictw. Zaangażowany w działalność NSZZ „Solidarność”, był delegatem na pierwszy zjazd w Gdańsku w 1981 r. Po wprowadzeniu stanu wojennego uniknął internowania. W 1982 r., po zdelegalizowaniu przez władze „Solidarności” założył „Solidarność Walczącą”, która w swoim manifeście opowiedziała się za walką o odzyskanie przez Polskę niepodległości.

W 1988 r. odznaczony przez Prezydenta RP na uchodźstwie Kazimierza Sabbata Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. W 2019 r. Prezydent Andrzej Duda nadał Kornelowi Morawieckiemu Order Orła Białego „w uznaniu znamienitych zasług na rzecz przemian demokratycznych w Polsce, za wybitne osiągnięcia w działalności publicznej i państwowej”.