Kazimierz Leski

ur. 1912
zm. 2000

Kazimierz Leski był inżynierem mechanikiem. We wrześniu 1939 roku walczył jako lotnik. Pierwszego dnia inwazji sowieckiej na Polskę, 17 września 1939 roku został zestrzelony przez Sowietów, a następnie trafił do niewoli niemieckiej. Po brawurowej ucieczce z obozu jenieckiego działał w konspiracji. W II Oddziale Komendy Głównej AK działał w Komórce 666 zajmującej się przerzutami kurierów za granicę. Kazimierz Leski znany był z niesamowitej odwagi. Kilkakrotnie w mundurze generała podróżował do Francji, wizytował niemieckie sztaby (!), w tym sztab armii feldmarszałka von Rundstedta! W 1942 roku brał udział w inspekcji budowy umocnień na Wale Atlantyckim! W 1944 roku, w Powstaniu Warszawskim dowodził kompanią AK. W chwili wejścia Sowietów do Polski podjął pracę w Stoczni Gdańskiej, utrzymując cały czas kontakt z podziemiem. Został aresztowany w 1945 roku i osadzony w więzieniu, z którego udało mu się uciec. Po niedługim czasie ponownie został aresztowany przez UB. W procesie I Komendy WiN sąd skazał go na 12 lat więzienia. Wyrok zmniejszono do sześciu lat. Po odbyciu kary Kazimierza Leskiego skazano ponownie na 10 lat "za współpracę z okupantem". Wyszedł po odbyciu niespełna połowy kary, w 1955 roku. Po odzyskaniu suwerenności przez Polskę w 1989 roku został przewodniczącym Związku Powstańców Warszawskich. Odznaczony Krzyżem Srebrnym Orderu Virtuti Militari i Złotym Krzyżem Zasługi z Mieczami. Kazimierz Leski zmarł 28 maja 2000 roku w Warszawie.