Jerzy Szmajdziński

ur. 1952
zm. 2010

Polski polityk, poseł na Sejm w latach 1985-1989 i 1991-2010, wicemarszałek Sejmu VI kadencji, były minister obrony narodowej.

W latach 1966–1971 był uczniem Elektronicznych Zakładów Naukowych we Wrocławiu. W 1975 ukończył studia na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. W latach 1973–1990 był członkiem PZPR, od 1986 zasiadał w Komitecie Centralnym. W okresie 1984–1989 był przewodniczącym Zarządu Głównego Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej, a w 1989–1990 kierownikiem Wydziału Organizacyjnego KC PZPR. Od powołania przystąpił do SdRP, pełniąc funkcje we władzach krajowych tej partii. Od 1999 działał w Sojuszu Lewicy Demokratycznej.

Sprawował mandat poselski na Sejm PRL IX kadencji, ponownie był wybierany w 1991, 1993, 1997, 2001 i 2005. W wyborach parlamentarnych w 2007 po raz siódmy został posłem, kandydując z listy koalicji Lewica i Demokraci w okręgu legnickim i otrzymując 42 724 głosy. Od 22 kwietnia 2008 zasiadał w klubie poselskim Lewica.

W Sejmie był m.in. przewodniczącym Klubu Parlamentarnego SLD. W 2007 został wicemarszałkiem Sejmu VI kadencji.

W październiku 2001 objął stanowisko ministra obrony narodowej w rządzie Leszka Millera. 21 kwietnia 2004 został tymczasowo także kierownikiem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (w związku z wyborem dotychczasowego szefa resortu Józefa Oleksego na stanowisko Marszałka Sejmu). Zachował stanowisko ministra obrony narodowej w obu rządach Marka Belki. Był także członkiem komitetu wyborczego Włodzimierza Cimoszewicza w wyborach prezydenckich w 2005. Od początku zasiadał we władzach krajowych SLD, w czerwcu 2008 został wiceprzewodniczącym tej partii.

W grudniu 2009 został ogłoszony kandydatem SLD w wyborach prezydenckich w 2010.
 
10 kwietnia 2010 zginął w katastrofie samolotu prezydenckiego w Smoleńsku.

16 kwietnia 2010 został pośmiertnie odznaczony Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski. Tego samego dnia Sejmik Województwa Dolnośląskiego pośmiertnie nadał mu tytuł Honorowego Obywatela Dolnego Śląska. 20 kwietnia 2010 został pochowany na Cmentarzu w Wilanowie.