Janusz Zakrzewski

          ur. 23 lipca 1932 w Krakowie         
          zm. 26 października 2008 w Warszawie

          wybitny polski fizyk

 

 

 

 

Od 1971 roku prof. Uniwersytetu Warszawskiego; od 1984 członek Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, od 1986 PAN.
Prowadził badania w dziedzinie fizyki wielkich energii i cząstek elementarnych, dotyczące hiperjąder i mezonów K, oddziaływań hadronów z jądrami oraz zderzeń cząstek w wiązkach przeciwbieżnych najwyższych energii.
Współodkrywca 1961 ciężkich hiperjąder oraz 1963 podwójnego hiperjądra; uczestniczył w eksperymencie (w CERN), który umożliwił wykrycie 1983 bozonów pośrednich Z0 słabych oddziaływań; współautor, wraz z A.K. Wróblewskim, podręcznika Wstęp do fizyki (1984).