Ekshumacja polega na przeniesieniu szczątków osoby zmarłej z jednego grobu do drugiego. Ze względów sanitarnych ekshumacja może odbyć się w terminie między 15-tym października, a 15-tym kwietnia.

W związku z dużą liczbą formalności jakie trzeba wykonać przedstawiamy kolejność postępowania:

1. Zarząd cmentarza, na który będą przenoszone szczątki, musi wyrazić pisemną zgodę (zapewnienie) na ich przyjęcie, czyli dochowanie do wskazanego grobu.

2. Sanepid (właściwy dla cmentarza, z którego ekshumowane będą szczątki) musi wyrazić pisemną zgodę na przeprowadzenie ekshumacji. Zazwyczaj zgoda wydawana jest niezwłocznie, ale jej uprawomocnienie następuje po upływie 14 dni od daty wystawienia (rzeczywista czynność ekshumacji może być wykonana dopiero po tym terminie).

3. Zgodę z cmentarza, na którym będą pochowane szczątki oraz zgodę z sanepidu dostarczamy do zarządu cmentarza, z którego zabieramy osobę ekshumowaną. Zarząd cmentarza wyznacza termin ekshumacji oraz informuje o konieczności odbioru karty zgonu w dniu jej przeprowadzenia.

4. O terminie dostarczenia szczątków informujemy zarząd cmentarza, na który będą one przeniesione, oraz dom pogrzebowy, który zajmie się transportem i zapewni stosownie do potrzeb: pokrowiec ekshumacyjny, skrzynkę ekshumacyjną lub trumnę.

5. W dniu złożenia szczątków w docelowym grobie należy przekazać kartę zgonu do zarządu cmentarza, na którym odbywa się pochowanie.

Istnieje także możliwość pochowania urny po spopieleniu szczątków.

Szczegóły naszego wsparcia omówimy z Państwem podczas wizyty w naszym biurze.