Edward Wende

ur. 1936
zm. 2002

Urodził się w 1936 r. w Warszawie. Ukończył Wydział Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego. Był adwokatem. Odmówił wstąpienia do ZSMP i PZPR. Był obrońcą w procesach politycznych. Bronił m. in. Lidera KPN Leszka Moczulskiego. Był również oskarżycielem posiłkowym w procesie o uprowadzenie i zabójstwo ks. Jerzego Popiełuszki. W latach 1991-96 był konsulem honorowym Wielkiego Księstwa Luksemburga. Należał do Unii Demokratycznej, był członkiem Unii Wolności. W 1989 r. został senatorem z ramienia OKP (do 1993 r.). W 1997 r. został posłem, członkiem Klubu Parlamentarnego Unii Wolności. Edward Wende zmarł 28 maja 2002 roku.